He Aitua | Louise Ruiha Kennedy

20140804-104650-38810802.jpg
Tena Koutou e Ngati Whakaue,
We will be meeting out at Houmaitawhiti Marae at 12 noon tomorrow Wednesday 16th Sept
to attend Louise Ruiha Kennedy’s tangihanga in support of Sonia & whanau.   Please feel free to join us.

Komiti Nui & Settlement Updates